Medal „Labor Omnia Vincit” dla prof. dr hab. inż. Hieronima Maciejewskiego – Prezesa Fundacji UAM i Dyrektora PPNT

„Labor Omnia Vincit” – „Niezłomna praca wszystko pokona!”

Ta swoista sentencja divisa jest pochwałą pracy wyzwalającej twórczą energię, rozwijającej zdolności, pobudzającej wynalazczość, będącą źródłem dobrobytu i postępu.

Tymi aspektami może poszczycić się w codziennej pracy Prezes Fundacji UAM i Dyrektor PPNT, prof. dr hab. inż. Hieronim Maciejewski – tegoroczny laureat Srebrnego Medalu Labor Omnia Vincit. Decyzja o przyznaniu wyróżnienia jest wyrazem najwyższego uznania Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dla zawodowej i naukowej działalności oraz za krzewienie idei pracy organicznej.