Mamy to! Znamy laureatów IV edycji konkursu Fund_Akcja

 

Mamy to! Znamy laureatów IV edycji konkursu Fund_Akcja

5 marca Komisja Oceny Wniosków wyłoniła projekty, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu Fund_Akcja. Jak co roku, oceniana była zbieżność z celami statutowymi Fundacji UAM, wartość merytoryczna, skala działania, czy zasadność kosztów.

Do konkursu zgłoszonych zostało 68 aplikacji z prawie wszystkich wydziałów Uniwersytetu. Proponowane projekty mieściły się w 3 kategoriach – upowszechnianie osiągnięć naukowo-badawczych, dydaktycznych lub organizacyjnych UAM, popularyzacja nauki lub przedsiębiorczości, kultura.

Wśród tegorocznych laureatów znalazły się 22 projekty, a łączna kwota dofinansowania sięga 106 000 zł.

W załączniku znajduje się lista projektów, które otrzymały dofinansowanie.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Tym, którym się nie powiodło, zachęcamy do aplikowania w kolejnych edycjach naszego konkursu.

Laureaci IV edycji konkursu Fund_Akcja