Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla prof. UAM dra hab. Jacka Gulińskiego

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla prof. UAM dra hab. Jacka Gulińskiego 

7 maja 2019 roku odbyło się uroczyste posiedzenie Senatów UAM, UMP, UPP i AWF z okazji Jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego. To wyjątkowe spotkanie uświetniła obecność i przemowy wielu znamienitych gości, m.in.: przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. Zdzisława Krasnodębskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka czy Prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka.

Ponadto, podczas uroczystości w Auli UAM, zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, minister Paweł Mucha, odczytał list Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w którym znalazły się gratulacje i wyrazy uznania dla świętujących uczelni. Była to także okazja do wręczenia odznaczeń państwowych wybranym Akademikom. W wąskim gronie wyróżnionych znalazł się Prezes Zarządu Fundacji UAM i Dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, prof. UAM dr hab. Jacek Guliński, otrzymując Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. 

Taka nagroda to zaszczyt! Order został ustanowiony w 1921 roku i przyznawany jest za wybitne zasługi położone w służbie kraju i społeczeństwu, a zwłaszcza za rozwój polskiej nauki, gospodarki narodowej, osiągnięcia w działalności publicznej, podejmowanej z pożytkiem dla kraju, czy też promowanie polskiej myśli naukowej za granicą oraz rozwijanie współpracy Polski z innymi państwami i narodami.

Cieszymy się, że możemy zakomunikować taki sukces, a praca Profesora Jacka Gulińskiego zyskała tak wielkie uznanie!

Gratulujemy i życzymy dalszych, tak spektakularnych sukcesów!

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej >>>