Krzem – pierwiastek życia, młodości i…
„Krzem – pierwiastek życia młodości i…” to tytuł kolejnego wykładu z cyklu „Uniwersyteckie Wykłady na Zamku”. Wygłoszony zostanie przez prof. dr. hab. inż. Hieronima Maciejewskiego, Prezesa Zarządu Fundacji UAM.

Krzem, należący do tej samej 14 grupy układu okresowego co węgiel, jest jednym z najważniejszych pierwiastków, bez którego nasze funkcjonowanie byłoby wręcz niemożliwe. Choć w stanie wolnym nie występuje, tworzy szereg bardzo trwałych połączeń, dzięki którym jest drugim najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem w skorupie ziemskiej. Jest on także niezbędny do życia człowieka, a jego niedobór w organizmie jest bardzo niebezpieczny.

Poza ważną funkcją biologiczną, krzem i jego związki towarzyszą nam na co dzień w każdej dziedzinie naszego życia, od elektroniki, poprzez materiały budowlane i konstrukcyjne, środki transportu, baterie słoneczne, chemikalia, tekstylia, kosmetyki i środki chemii gospodarczej, a także żywności i ochronie zdrowia. Praktycznie nie ma dziedziny, w której pochodne krzemu nie miałyby zastosowania. Jest to spowodowane wyjątkowymi i unikatowymi właściwościami tych związków.

Na wykładzie dowiesz się, dlaczego krzem wyróżnia się spośród pozostałych pierwiastków i dlaczego zasłużył na szczególną uwagę.

Wstęp wolny.

Prof. dr hab. inż. Hieronim Maciejewski – absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Poznańskiej (1986). Na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza uzyskał stopień doktora nauk chemicznych (1995) i habilitację (2005). Od 2014 roku profesor tytularny. Jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji w specjalistycznych czasopismach polskich i zagranicznych, trzech książek oraz 12 rozdziałów w książkach. Dodatkowo w swojej karierze zawodowej kierował lub pełnił funkcję głównego wykonawcy 29 projektów badawczych. Jego badania są wykorzystywane w przemyśle – autor 102 patentów i zgłoszeń patentowych oraz 45 technologii syntezy związków krzemu. Za zaangażowanie i sukcesy w dziedzinie ochrony własności przemysłowej i rozwijanie innowacyjności wyróżniony Odznaką Honorową za Zasługi dla Wynalazczości. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Chemii i Technologii Związków Krzemu na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także dyrektorem Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM i prezesem Zarządu Fundacji UAM.