FUND_AKCJA: Oceniamy wnioski

FUND_AKCJA: Oceniamy wnioski

Wraz z końcem lutego zamknęliśmy rekrutację do konkursu FUND_AKCJA.

O ogromnym zainteresowaniu konkursem świadczą liczby: 278 zgłoszeń, w tym 131 kompletnych, zakwalifikowanych do oceny merytorycznej wniosków ze wszystkich wydziałów UAM oraz innych jednostek organizacyjnych. 79% stanowią projekty zgłoszone przez studentów, doktorantów i pracowników UAM, a 21% przez organizacje ich zrzeszające i działające na rzecz Uniwersytetu. Najwięcej zgłoszonych projektów dotyczy inicjatyw naukowo-badawczych (54) i upowszechniających osiągnięcia naukowo-badawcze, dydaktyczne lub organizacyjne UAM (26). W dalszej kolejności uplasowały się projekty dydaktyczne, popularyzujące naukę lub przedsiębiorczość, kulturalne oraz sportowe.

Do końca marca Komisja Oceny Wniosków wyłoni zwycięzców. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie Fundacji UAM w zakładce Aktualności.