Już za nami – Konferencja CERS 2022

W dniach 21-23 listopada 2022 roku odbywa się 8th Central European Conference in Regional Science”Resilience of cities and regions in an uncertain time”. W wydarzeniu bierze udział prawie
120 prelegentów.

Konferencja CERS ma już długą tradycją a spotkania organizowane są średnio co 2-3 lata w jednym z krajów Grupy Wyszehradzkiej. Organizatorami tegorocznej edycji są Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu a także sekcje European Regional Science Association – polska, węgierska i słowacka.

Nad przebiegiem organizacyjnym konferencji CERS 2022 czuwa Biuro Organizacji Konferencji Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. BOK zajmuje się kompleksową organizacją konferencji i wydarzeń naukowych.

Ideą konferencji jest przede wszystkim promocja badań regionalnych, spotkanie oraz dyskusja naukowców zajmujących się:

– geografią społeczną,

– geografią ekonomiczną,

– gospodarką przestrzenną,

– ekonomiką miast i regionów,

– demografią,

– planowaniem przestrzennym,

– architekturą oraz

– ekologią.

Wśród głównych prelegentów znajduje się Jean-Claude Thill ( z University of North Carolina, USA) oraz Kostyantyn Mezentsev (Taras Shevchenko National University in Kyiv, Unraine). Uczestnicy spotykają się w ramach sesji ogólnych, sesji tematycznych oraz sesji młodych naukowców.

Biuro Organizacji Konferencji miało możliwość zaangażowania się w tak ważną dla świata nauki inicjatywę. Naszą ofertę kierujemy nie tylko do pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ale także innych uczelni i instytucji naukowych na terenie Wielkopolski a także klientów biznesowych.