Komunikacja migowa z perspektywy empirycznej i stosowanej – konferencja
15 kwietnia na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Collegium Maius odbędzie się konferencja „Empirical and applied perspectives on sigh language communiaction” (Badania nad PJM i g/Głuchotą 5 – Komunikacja migowa z perspektywy empirycznej i stosowanej).

Konferencja współfinansowana jest przez Fundację Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w ramach VII edycji konkursu Fund_Akcja. Wydarzenie wpisuje się w nurt badawczy lingwistyki migowej. Nurt ten cieszy się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem międzynarodowym, zarówno w środowisku teoretyków jak i praktyków.

Do głównych celów projektu należą m.in.: rozpowszechnianie wyników światowych badań naukowych z lingwistyki migowej, popularyzacja nauki w zakresie badań nad komunikacją osób z niepełnosprawnością słuchu, integracja środowisk osób słyszących i Głuchych, wymiana doświadczeń w zakresie dostępności komunikacyjnej Głuchych w Polsce i na świecie.

Program konferencji znajduje się tutaj.