Kolegium Rektorsko-Dziekańskie UAM
Kolegium Rektorsko-Dziekańskie UAM

W poniedziałek, 12 września w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyło się Kolegium Rektorsko-Dziekańskie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oprócz omówienia istotnych kwestii dotyczących dalszego rozwoju uczelni, był to również czas na rozmowy na temat różnych obszarów współpracy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Proponowane obszary współpracy dotyczą:

  • rozwoju kompetencji biznesowych studentów i doktorantów,
  • wsparcia kariery naukowej i badawczej,
  • opracowania systemu wsparcia zarządzania wydziałami.