Kolegium Rektorskie UAM z wizytą w Fundacji UAM

Kolegium Rektorskie UAM z wizytą w Fundacji UAM

W środę 24 stycznia w siedzibie Fundacji UAM odbyło się spotkanie Kolegium Rektorskiego UAM oraz Zarządu Fundacji UAM. Spotkanie stanowiło kolejną okazję do rozmowy o wspólnych przedsięwzięciach i planach na przyszłość.

Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych działań Fundacji na rzecz Uniwersytetu w obszarze współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, przedsiębiorczości akademickiej, popularyzacji nauki, komercjalizacji wyników badań, a także organizacji konferencji i licznych programów stypendialnych. Przedstawiciele Uniwersytetu i Fundacji byli zgodni co do potrzeby rozwijania współpracy w tych obszarach i wspólnie zastanawiali się nad nowymi działaniami.

Podczas wizyty Goście odwiedzili Laboratorium Wyobraźni PPNT, czyli pierwsze w regionie centrum popularyzacji nauki, Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe, które jest doskonałym przykładem współpracy między Fundacją a Uniwersytetem oraz Inkubator Technologii Chemicznych, gdzie naukowcy z UAM i pracownicy Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego wspólnie realizują zaawansowane projekty badawcze oraz usługi dla firm i instytucji działających w branży chemicznej.