WYKŁAD UNIWERSYTECKI: Kiedy błędem jest mówić o błędzie

WYKŁAD UNIWERSYTECKI: Kiedy błędem jest mówić o błędzie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAM oraz Centrum Kultury „Zamek” zapraszają na szóste wystąpienie w ramach cyklu „Uniwersyteckich Wykładów na Zamku” poświęconego w tym roku problemowi błędu. Spotkanie odbędzie się 14 marca 2017 r.  o godzinie 18.00 w Holu Balkonowym Centrum Kultury „Zamek”. Wykład wygłosi prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk z Wydziału Anglistyki UAM, a jego tytuł brzmi:

Kiedy błędem jest mówić o błędzie. Rozważania językoznawcze

Znaczenie pojęcia „błąd” zależy od przyjętej epistemologii. Gdy operujemy absolutami, wtedy każde wykroczenie poza absolut klasyfikować możemy jako błąd lub przynajmniej wyjątek. Jeśli  operujemy preferencjami, nie ma wyjątków czy błędów, są tylko formy lub przypadki niepreferowane. Gdy natomiast preferencje przełożymy na skalę od form wyjściowych (prototypowych) poprzez potencjalne, aż do form o zerowym potencjale (całkowicie niepreferowanych), wtedy te ostatnie to błędy.

Powyższe rozumowanie wywodzi się z semiotyki, czyli metanauki o symbolu. Można je zastosować wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z symbolami. Język ludzki jest systemem symboli, poddaje się zatem takiej epistemologii.

W wykładzie przedstawionych zostanie kilka przypadków często określanych mianem błędu, dotyczących zarówno użycia i przyswajania języka, jak i opisu języków. Pojawią się w tych rozważaniach takie zagadnienia jak: norma językowa, wariantywność, tożsamość językowa, zróżnicowanie językowe, wielojęzyczność,  językowe uprzedzenia i stereotypy, czy śmierć języka.

Zapraszamy 14 marca (wtorek) o godz. 18.00 do Holu Balkonowego CK Zamek.

* * *
Prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, kierownik Zakładu Języka Angielskiego, dziekan Wydziału Anglistyki UAM, kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Przetwarzania Mowy i Języka. Do jej zainteresowań badawczych należą fonetyka i fonologia ogólna, fonetyka i fonologia języka angielskiego oraz fonetyka i fonologia kontrastywna (angielski, polski, niemiecki), fonologia naturalna, fonotaktyka i morfonotaktyka, morfologia (dorosłych i dzieci), związki pomiędzy fonologią i morfologią w akwizycji, zastosowanie procesów mowy naturalnej w szkoleniu umiejętności czytania i pisania oraz w uczeniu języka, związki pomiędzy językoznawstwem i technologią, językoznawstwo i terapia mowy. Jest autorką ponad 150 publikacji, w tym 4 monografii, 9 prac zbiorowych, jest też redaktorką międzynarodowego czasopisma naukowego „Papers and Studies in Contrastive Linguistics”. Uczestniczyła w pracach licznych międzynarodowych zespołów badawczych, prezentowała wyniki badań na wielu konferencjach międzynarodowych. Jest członkiem stowarzyszeń naukowych krajowych i zagranicznych, w tym norweskiej Agder Academy of Sciences and Letters i Austriackiej Akademii Nauk.