Informacja dotycząca Konkursu Fund_Akcja

Informacja dotycząca Konkursu Fund_Akcja

W związku z utrzymującą się sytuacją pandemiczną, która utrudniła lub uniemożliwiła Laureatom Konkursu Fund_Akcja 2020 realizację części projektów dofinansowanych w ramach tego Konkursu, Zarząd Fundacji UAM, uchwałą nr Z/2021/01/12/2, zdecydował się odstąpić od organizacji naboru wniosków do konkursu Fund_Akcja w roku 2021.