WYKŁAD UNIWERSYTECKI: O historii i błądzeniu

2Grudniowy Wykład Uniwersytecki na Zamku o historii i błądzeniu

Fundacja UAM, Centrum Kultury „Zamek” oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają na trzecie spotkanie w ramach „Uniwersyteckich Wykładów na Zamku” poświęcone w tym roku kwestii błędu. Spotkanie odbędzie się 13 grudnia o godzinie 18.00 w Holu Balkonowym Centrum Kultury „Zamek”. Wykład wygłosi prof. dr hab. Tomasz Schramm z Wydziału Historycznego UAM, który spojrzy na błąd z punktu widzenia historyka. Zapraszamy na spotkanie

Historia i błądzenie

Kto błądzi? Odpowiedź wskazuje na ludzi. A w kontekście historii? Błądzić mogą zarówno ci, którzy tworzą historię, jak i ci, którzy ją badają.Tak więc ludzi, narażonych na błądzenie, widzieć trzeba przynajmniej w dwojakiej perspektywie:

Można mówić o ludziach zajmujących się historią. Błędy mogą zagrażać historykom, mimo iż wyposażeni są w swoje profesjonalne umiejętności. Historii poświęcają swoją uwagę także inni, np. publicyści, czy miłośnicy dziejów. Błędy oczywiście czyhają i na nich.
Kolejny aspekt ukazuje ludzi, którzy działali w dziejach, i których działalność jest przedmiotem badań. Da się więc rozważać także błędy popełniane przez określone postacie historyczne.

Możliwe jest wreszcie zupełnie inne podejście. Czy dopuszczalne jest twierdzenie, że błądzić może sama historia? To sformułowanie niesie w sobie wielkie ryzyko, ale i jemu warto poświęcić część naszych rozważań.

Wszystkie te kwestie poruszone zostaną na wykładzie „Historia i błądzenie”, na który zapraszamy 13 grudznia (wtorek) o godz. 18:00 do Holu Balkonowego Centrum Kultury Zamek.

* * *
Tomasz Schramm, profesor zwyczajny w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Główne obszary zainteresowań badawczych to historia polityczna XIX I XX w., szczególnie stosunki polsko-francuskie, historia Europy, historia Uniwersytetu w Poznaniu. Wykładowca uniwersytetów Paris-1, Paris-4, w Strasbourgu i w Neuchâtel. Autor licznych opracowań, w tym monografii (m.in. Historycy francuscy o genezie Wielkiej Wojny, Historia powszechna – XX wiek), redaktor kilku książek, w tym Pocztu rektorów Almae Matris Posnaniensis. Doktor honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, profesor honorowy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wiceprzewodniczący Association Internationale d’Histoire Contemporaine de l’Europe, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego, przewodniczący Komitetu Nauk Historycznych PAN. Konsul honorowy Francji w Poznaniu.