GEOpraktyki edycja V: „Wokół pustyń Omanu”

GEOpraktyki edycja V: „Wokół pustyń Omanu”

Dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu w ramach konkursu Fund_Akcja, studenci i doktoranci z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych już po raz piąty wzięli udział w międzynarodowym projekcie GEOpraktyki. W tym roku grupa osób zaangażowanych w działalność Studenckiego Koła Naukowego Geografów udała się do Omanu, by wykorzystać w praktyce zdobytą na studiach wiedzę i umiejętności. Pomimo upałów, nawet gdy temperatura w cieniu sięgała 48oC (sic!), uczestnicy ekspedycji realizowali wyznaczone sobie cele naukowo-badawcze.

Młodzi podróżnicy przeprowadzili badania dotyczące tempa oraz wielkości parowania potencjalnego i rzeczywistego w klimacie zwrotnikowym, pobrali próbki z poziomów powierzchniowych gleb na potrzeby tworzonej bazy danych oraz pracy dyplomowej, waloryzowali szlaki turystyczne oraz potencjalne i istniejące geostanowiska, stanowiące o rozwoju geoturystyki w Omanie, jako wiodącej gałęzi turystyki w tym kraju. Dodatkowo zrealizowali badania krajobrazowe jednych z najbardziej charakterystycznych elementów krajobrazu na tym obszarze – dolin okresowych rzek (wadi). Mówiąc krótko – działo się!

Oman nazywany jest rajem dla geologów. Niezwykłe osobliwości i formy skalne, jaskinie, krajobraz bezkresnych pustyń oraz zachodzące współcześnie procesy geologiczne utwierdziły nas w przekonaniu, że organizacja piątej edycji GEOpraktyk w tym kraju była bardzo dobrym pomysłem. Duża życzliwość w kontaktach z lokalną społecznością, spotkanie z przedstawicielami Sultan Qaboos University w Maskacie, tysiące przejechanych i ponad 200 km przebytych pieszo „w pocie czoła” kilometrów już za nami, jednak to wcale nie koniec! W najbliższych miesiącach czeka nas intensywna praca nad opracowaniem wyników badań, a od września rozpoczynamy działalność popularyzatorską organizując cykl prelekcji na uczelni, w szkołach i ośrodkach kultury. – Artur Żyto, kierownik V edycji GEOpraktyk „Wokół pustyń Omanu”

Fot. Dominika Dudziak