STYPENDIA: Fundacja UAM przyznaje stypendia dla doktorantów

STYPENDIA: Fundacja UAM przyznaje stypendia dla doktorantów

Od 10 lat Fundacja UAM realizuje program stypendialny, w ramach którego kilkunastu najlepszych doktorantów UAM otrzymuje comiesięczne wsparcie finansowe. Rekrutacja do kolejnej edycji rusza 15 września. Brane pod uwagę są osiągnięcia naukowe zdobyte podczas studiów I, II i III stopnia.

Czas studiów doktoranckich wiąże się z wytężoną pracą badawczą, wyjazdami na konferencje, publikowaniem czy prowadzeniem grantów. Działalność naukowo-badawcza, a także dydaktyczna pochłania zdecydowaną część czasu młodych naukowców. Program stypendialny prowadzony przez Fundację UAM jest formą wyróżnienia i nagrody dla najwybitniejszych doktorantów, którzy dzięki swojej ciężkiej pracy i zaangażowaniu osiągają najwyższe rezultaty.

Proces rekrutacyjny trwa od 15 września do 10 października i odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Oprócz danych osobowych oraz podstawowych informacji – tytułu doktoratu, zakresu badawczego, kierunku studiów i wydziału, formularz zawiera również pytania dotyczące prowadzonej działalności naukowej. Każde osiągnięcie (m.in. referat na konferencji krajowej i zagranicznej, artykuły naukowe, udział w grancie badawczym) jest odpowiednio punktowane. Trzeba jednak pamiętać o dołączeniu do formularza skanu dokumentu poświadczającego poszczególne dokonania (np. program konferencji z nazwiskiem i tytułem wystąpienia doktoranta). Ważne kryterium przy rozpatrywaniu wniosków stanowi również ranking tworzony przez dziekanów poszczególnych wydziałów.

Po zebraniu wszystkich zgłoszeń Rada Funduszu rozpatruje wnioski i wyłania kilkunastu laureatów. Stypendium w wysokości 1500 zł wypłacane jest co miesiąc przez cały rok akademicki. Wyniki tegorocznej edycji programu będą ogłoszone na stronie Fundacji UAM 31 października br.

Szczegóły dotyczące stypendiów oraz rekrutacji można znaleźć w Zasadach przyznawania stypendiów Fundacji UAM.

Zachęcamy również do zapoznania się z Wyjaśnieniami do kryteriów oceny wniosków.

UWAGA: W celu bezproblemowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego zalecane jest używanie przeglądarek: Mozilla Firefox lub Google Chrome w najnowszych wersjach.

Osoba do kontaktu – Agnieszka Mika, agnieszka.mika@ppnt.poznan.pl,  tel. 61 827 97 64

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY