Fundacja UAM wspiera obchody 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego

Ten rok akademicki jest rokiem szczególnym za sprawą obchodów Jubileuszu 100-lecia powstania Uniwersytetu Poznańskiego. Utworzenie tak szacownej uczelni miało ogromny wpływ na życie Poznania. Przyciągnęło studentów z całego kraju, nadając miastu nowy, akademicki wymiar. Kształcąc najznamienitszych polskich naukowców przyczyniło się do naukowego, kulturalnego, społecznego i gospodarczego rozwoju zarówno stolicy Wielkopolski, jak i całego kraju.

Jubileusz wspólnie świętują przez cały rok akademicki 2018/2019 cztery wyższe uczelnie Poznania, które wywodzą się z Uniwersytetu Poznańskiego – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Uniwersytet Przyrodniczy oraz Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego. Uczelnie te powstały z wydziałów, czy innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Poznańskiego.

Zaangażowanie Fundacji UAM w uroczyste obchody Jubileuszu

Jesteśmy dumni, że jako Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, możemy przyłączyć się do uroczystych obchodów Jubileuszu i wesprzeć je organizacyjnie. Współorganizujemy m.in. dwie konferencje naukowe: „Nasz wspólny Uniwersytet” (22.03.2019 r.) oraz „Uniwersytety w poszukiwaniu doskonałości” http://100lat.amu.edu.pl/events/konferencja-naukowa/ (6.05.2019r.), podczas której zostaną prawdopodobnie wręczone ufundowane przez nas Naukowe Nagrody Jubileuszowe.

Obchody 100-lecia uświetni występ światowej sławy tenora, który współorganizujemy. Andrea Bocelli w towarzystwie m.in. chórów poznańskich uczelni zaśpiewa 11 maja 2019 r. na stadionie Inea w Poznaniu  http://100lat.amu.edu.pl/events/andrea-bocelli-koncert-na-stulecie-uniwersytetu-poznanskiego/ . Także w maju odbędą się: Gala Sportu http://100lat.amu.edu.pl/events/gala-akademickich-mistrzow-sportu/, podczas której zostaną wręczone Stypendia Sportowe Fundacji UAM (8.05.2019r.) oraz Festiwal Jubileuszowy na placu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (7-8.06.2019r.) http://100lat.amu.edu.pl/events/uniwersytety-dla-miasta-i-mieszkancow-koncerty-plenerowe-na-pl-adama-mickiewicza-i-w-parku-wieniawskiego/ , na którym zaistniejemy ze swoim stoiskiem.

Na tym wkład Fundacji w obchody Jubileuszu się nie kończy. Od połowy stycznia tego roku zapraszamy społeczność akademicka UAM do udziału w specjalnej, jubileuszowej edycji FundAkcji https://fuam.pl/pl/konkurs_fund_akcja/  Wspieramy powstanie dwóch nowych ławeczek okolicznościowych, w trakcie obchodów przekażemy także okolicznościowe monety wybite z okazji 90-lecia UAM, a we wrześniu, podczas Pikniku z Wyobraźnią, planujemy specjalne atrakcje dla społeczności UAM.

Szczegóły obchodów 100. rocznicy powstania Uniwersytetu Poznańskiego są dostępne na stronie internetowej www.100lat.amu.edu.pl