FUND_AKCJA: Dofinansowanie dla Kongresu Kół Naukowych na UAM

FUND_AKCJA: Dofinansowanie dla Kongresu Kół Naukowych na UAM

16 i 17 maja odbył się VI Kongres Kół Naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod hasłem „Społeczeństwo obywatelskie”. Była to ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana z okazji 20-lecia Konstytucji RP. Fundacja UAM dofinansowała to wydarzenie w ramach konkursu Fund_Akcja.

Konferencja była okazją do przyjrzenia się bliżej powstawaniu i zapisom aktualnie obowiązującej Konstytucji RP, ale także do wysłuchania referatów przybliżających takie zagadnienia jak teoria społeczeństwa obywatelskiego, rola stowarzyszeń czy wpływ edukacji i kultury na tworzenie się społeczeństwa zaangażowanego politycznie.

Wydarzenie otworzyły wystąpienia takich ekspertów jak:

  • Hanna Suchocka, Premier RP w latach 1992-1993,
  • Andrzej Rzepliński, Prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2010-2016,
  • Marek Zubik, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego,
  • Małgorzata Jaśkowska Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Konferencja została objęta patronatem honorowym rzecznika Praw Obywatelskich, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz prezydenta Miasta Poznania.

W wydarzeniu wzięło udział ok. 400 słuchaczy.

Organizacja konferencji została wsparta dofinansowaniem z Fundacji UAM w ramach konkursu Fund_Akcja.