Fund_Akcja wsparła Ogród Botaniczny UAM

Fund_Akcja wsparła Ogród Botaniczny UAM

W ramach tegorocznego finału konkursu Fund_Akcja wsparliśmy organizację międzynarodowych konferencji dotyczących działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej ogrodów botanicznych. Były to cztery znamienite wydarzenia.

Pierwszym z nich było seminarium Konsorcjum Europejskich Ogrodów Botanicznych z 28 krajów Unii Europejskiej oraz 3 krajów stowarzyszonych (Szwajcarii, Norwegii i Islandii). Wydarzenie miało miejsce w dniach 7 – 9 czerwca w Zespole Parkowo-Pałacowym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Gułtowach. Pierwszy dzień obrad odbył się w gościnnym Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Zespołu Wielkopolskich Parków Krajobrazowych w Lądzie. Po części oficjalnej uczestnicy zwiedzili muzeum Ośrodka, Klasztor Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie, Dom Pracy Twórczej UAM w Ciążeniu i miasto Pyzdry. Drugiego dnia, po obradach w Gułtowach, odbyła się wycieczka do Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach, będącego częścią Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Tam goście mieli okazję zapoznać się z wiejskim życiem mieszkańców Wielkopolski z XVIII i XIX wieku.

Od 9 do 12 czerwca odbyła się z kolei międzynarodowa konferencja: „Ogród Botaniczny: Zielony świat dla każdego! Działania edukacyjne dla zwiedzających o specjalnych potrzebach w przestrzeniach zielonych”. W konferencji wzięło udział 129 osób z 21 krajów. Wydarzenie to było zakończeniem trzyletniego międzynarodowego projektu finansowanego w ramach programu Erasmus+. Był on realizowany przez ogrody botaniczne w Szwecji, Czechach, na Węgrzech i w Polsce. Sesje naukowe oraz warsztaty odbyły się na terenie Wydziału Biologii UAM i w Ogrodzie Botanicznym UAM. 10 czerwca 2019 roku odbyła się dodatkowa sesja terenowa w Arboretum Kórnickim, a  dwa dni później uczestnicy konferencji mieli możliwość zwiedzenia Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

Ponadto w siedzibie Dyrekcji WPN odbyły się dwa kolejne ważne wydarzenia. Pierwszym z nich było spotkanie The 11th International Meeting and Conference of Botanic Gardens Network from the Baltic Sea Region, grupujące ogrody botaniczne z basenu Morza Bałtyckiego. Drugim było Walne Zebranie Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce.

Gratulujemy sukcesu organizacyjnego i cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć te wydarzenia.