FUND_AKCJA: Projekt GEOpraktyki ponownie na podium prestiżowego konkursu!

FUND_AKCJA: Projekt GEOpraktyki ponownie na podium prestiżowego konkursu!

W sobotę 18 listopada br. studenci biorący udział w projekcie „GEOpraktyki: edycja III – w sercu Eurazji”, dofinansowanym w ramach FUND_AKCJI, wzięli udział w finale konkursu Studenckiego Ruchu Naukowego StRuNa 2017. Mieli oni dokładnie 520 sekund, aby przekonać jury, że podróż po wiedzę, która w lipcu br. zaprowadziła ich do Kazachstanu, zasługuje na uznanie ze względu na osiągnięte efekty naukowe. Wysiłek członków Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. Stanisława Pawłowskiego został doceniony! Studenci zajęli III miejsce w kategorii „Studencka wyprawa roku 2017”, czym obronili miejsce na podium i znaleźli się wśród najlepszych studenckich kół naukowych w Polsce!

Głównymi filarami ekspedycji były dwa projekty naukowo-badawcze obejmujące zagadnienia z zakresu geografii fizycznej oraz społeczno-ekonomicznej. Celem badań zrealizowanych w górach Tien-shan na lodowcu Tuyuksu była identyfikacja zapisu powodzi lodowcowej (GLOF) w osadach i formach lodowcowych. Oprócz tego, dokonano rekonstrukcji jej przyczyn i skutków oraz stworzono pierwszą mapę geomorfologiczną tego ważnego regionu, będącego analogiem dla jego starszych odpowiedników z Polski i Europy. W społeczno-ekonomicznej części projektu studenci postawili sobie za cel rozpoznanie uwarunkowań fizyczno-geograficznych rozwoju geoturystyki w Kazachstanie oraz waloryzację i bonitację wybranych geostanowisk.

Tak imponujący zakres działań musiał zostać zauważony i doceniony. Tym bardziej cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć finansowo tak ważne przedsięwzięcie. Studentom, a także ich opiekunom serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy do obejrzenia filmu przedstawiającego prezentację finałową: ZOBACZ

Reprezentanci koła naukowego dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami z wyprawy podczas spotkania Polskiego Towarzystwa Geograficznego Oddziału Poznańskiego (9.11.2017), a także w szkołach m.in. I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rykach oraz Zespole Szkół w Puszczykowie. Informacja na temat tego projektu znalazła się również w najnowszym numerze Ałmatyńskiego Kuriera Polonijnego – kwartalnika Генеральное Консульство Польши в Алматы / Konsulat Generalny RP w Ałmaty (POBIERZ PDF).