FUND_AKCJA: Dzień partycypacji na WNPiD

FUND_AKCJA: Dzień partycypacji na WNPiD

W środę 13 grudnia br. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM odbędą się wykłady i warsztaty w ramach „Dnia Partycypacji”. Wspieramy ten projekt w ramach konkursu FUND_AKCJA.

Spotkanie jest organizowane dla studentek i studentów Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, a jego głównym celem jest przybliżanie problematyki uwarunkowań i mechanizmów partycypacji politycznej. W trakcie wydarzenia uczestnicy poszukają odpowiedzi na problem, jakim jest niski poziom aktywności politycznej polskiego społeczeństwa. Rozwiązaniem może być edukacja oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji obywatelskich. Spotkanie będzie również okazją do prezentacji pracy zbiorowej pt. Uwarunkowania i mechanizmy partycypacji politycznej, która powstała w ramach projektu.

Prelegentami w trakcie seminarium będą: prof. zw. dr hab. Marek Żyromski, prof. UAM dr hab. Magdalena Musiał-Karg, dr Beata Pająk-Patkowska, dr Natasza Lubik-Reczek, dr Maciej Magiera, dr Marcin Rachwał. Szczegółowy program spotkania znajduje się w załączeniu.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

PROGRAM:

Warsztaty, 9:30-11:15, sala 43

  • dr Maciej Magiera – rola społeczeństwa obywatelskiego w państwie demokratycznym
  • dr Marcin Rachwał – obywatele jako uczestnicy procesu ustawodawczego czyli jak złożyć obywatelki projekt ustawy

Wykłady, 11:30-13:00, Aula

  • dr Marcin Rachwał – partycypacja polityczna obywateli RP w okresie transformacji systemowej – uwarunkowania i mechanizmy
  • prof. zw. dr hab. Marek Żyromski – wybory i zjawisko absencji wyborczej a kultura polityczna
  • prof. UAM dr hab. Magdalena Musiał-Karg – demokracja bezpośrednia – istota, formy, ewolucja w kontekście zastosowania nowych technologii

Warsztaty, 13:15-14:45, sala 43

  • dr Beata Pająk-Patkowska – przesłanki aktywności politycznej jednostki i jej konsekwencje
  • dr Natasza Lubik-Reczek – debaty oksfordzkie jako narzędzie rozwoju kompetencji obywatelskich

Koordynator projektu: dr Marcin Rachwał, Zakład Teorii Polityki WNPiD UAM, rachwal@amu.edu.pl.

Organizacja warsztatu została dofinansowana przez naszą Fundację w ramach konkursu FUND_AKCJA.