Efektywna inkubacja przedsiębiorstw – dobre praktyki z USA i UE dla Wielkopolski

Efektywna inkubacja przedsiębiorstw – dobre praktyki z USA i UE dla Wielkopolski

20 i 21 kwietnia w siedzibie Fundacji UAM (Poznański Park Naukowo-Technologiczny) odbędą się warsztaty dedykowane instytucjom otoczenia biznesu, podczas których porozmawiamy, jak zidentyfikować mocne strony ekosystemu innowacji, jak mierzyć jego efektywność i wpływ na gospodarkę regionu, jak identyfikować trendy w przedsiębiorczości na danym obszarze oraz jak dopasować do nich usługi IOB.

Warsztat poprowadzą eksperci z USA i UE:

  • Kirstie Chadwick, prezes International Business Innovation Association, instytucji która zrzesza ponad 2000 inkubatorów, akceleratorów, instytucji edukacyjnych z 60 krajów.
  • Giordano Dichter, specjalista w dziedzinie inkubacji, przedstawiciel European Business Network, największej w Europie sieci skupiającej 250 ośrodków innowacyjności i przedsiębiorczości, do której właśnie przystępujemy.

Dla pracowników regionalnych IOB warsztaty będą okazją do zdobycia wiedzy o najświeższych trendach związanych z inkubowaniem przedsiębiorstw i wspieraniem przedsiębiorczości.

Więcej informacji o warsztacie na stronie ppnt.poznan.pl