Dr hab. Dominika Narożna otrzymała Medal Labor Omnia Vincit!

Dr hab. Dominika Narożna, członek Zarządu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, otrzymała prestiżowy Medal Labor Omnia Vincit.

Dr hab. Dominika Narożna otrzymała wyróżnienie za krzewienie idei pracy organicznej.