Dr Dominika Narożna uhonorowana „Medalem Młodego Pozytywisty”

Dr Dominika Narożna uhonorowana „Medalem Młodego Pozytywisty”

Zarząd Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, po uwzględnieniu rekomendacji jakie Towarzystwo otrzymało w zakresie osiągnięć zawodowych, naukowych, charytatywnych i społeczno-kulturalnych dr Dominiki Narożnej, członka Zarządu Fundacji UAM, przyznał Jej „Medal Młodego Pozytywisty”. Kapituła dostrzegła u Uhonorowanej pasję przy wykonywaniu pracy organicznej. Tym samym  Odznaczoną zaliczono w poczet członków „Klubu Młodych Pozytywistów” oraz do grona„Przyjaciół Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu”.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego jest obywatelską organizacją środowiskową wielkopolskich naukowców, przedstawicieli sfery gospodarczej, ludzi kultury, sztuki i mediów, reprezentujących wspólne wartości patriotyczne, poszanowanie tradycji narodowej, wartości moralne, wartości pracy organicznej. Jest to organizacja proeuropejska, która w rożnych formach wspiera ideę integracji Polski z Unią Europejską.

Wcześniej „Medalem Młodego Pozytywisty” zostali odznaczeni m.in. Jacek Kortus, Sebastian Kulczyk, Wojciech Junior Kruk, Seong – JinCho.

Zdjecie: wnpid.amu.edu.pl