Czwarty z założycieli UAM, Ks. prof. Stanisław Kozierowski, został uhonorowany własnym pomnikiem. Pomnik-ławeczkę ks. prof. Kozierowskiego ufundowała Fundacja UAM.

Uroczyste odsłonięcie odbyło się 6 czerwca przed Collegium Maius Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Tym samym ławeczka Ks. Stanisława Kozierowskiego dołączyła do grona pomników założycieli Wszechnicy Piastowskiej, przemianowanej w 1920 roku na Uniwersytet Poznański, a pod koniec 1955 roku na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odsłonięcie pomnika uświetniło obchody 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego.

Prof. Kozierowski był jednym z czwórki założycieli Wszechnicy Piastowskiej w Poznaniu, dzisiejszego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W okresie międzywojennym był docentem, a od 1938 r. profesorem tytularnym Wydziału Humanistycznego. Specjalizował się w dziejach Wielkopolski i Pomorza. Stworzył między innymi Atlas nazw geograficznych Słowiańszczyzny Zachodniej, który pomógł unormować polskie nazwy urzędowe na terenach Ziem Odzyskanych po 1945 r.

Pomnik – ławeczkę ks. prof. Stanisława Kozierowskiego ufundowała Fundacja UAM. To już czwarta, po rzeźbach prof. Heliodora Święcickiego (stoi przed Collegium Minus UAM przy ul. Wieniawskiego w Poznaniu), prof. Józefa Kostrzewskiego (Kampus UAM Morasko) oraz prof. Michała Sobeskiego (Kampus UAM Ogrody), ławeczka upamiętniająca ważną dla historii Uniwersytetu osobę. Ks. Prof. Kozierowski „zasiadł” przed Collegium Maius UAM.

Twórcą rzeźby jest Grzegorz Godawa. Odlew ławeczki wykonała Odlewnia Artystyczna Juliusza i Barbary Kwiecińskich „Brązart” z Pleszewa.

Foto: Adrian Wykrota