Chemia w domu – projekt współfinansowany przez Fund_Akcję!
15 marca 2024 odbyła się XII Akademia Uczniowska dla szkół podstawowych – „Chemia w domu”. Konkurs współfinansowany był przez ze środków VI Edycji Fund_Akcji! 

Jury konkursowe przyznało I nagrodę Szkole Podstawowej nr 3 z Wrześni za projekt pt. „Ekosprzątanie bez tajemnic – domowe kosmetyki i środki czystości DIY.” 

Przyszłoroczna XIII Akademia Uczniowska również uzyskała finansowanie z programu Fund_Akcji. Tematem kolejnej Akademii będą „Magiczne kosmetyki chemiczne”.

W uroczystościach uczestniczyły wszystkie Szkoły Podstawowe współpracujące z Wydziałem Chemii UAM. Do ścisłego finału zakwalifikowano projekty z pięciu szkół: Szkoły Podstawowej nr 3 im M. Kopernika z Wrześni, Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów im. Św. Józefa Kalasancjusza z Poznania, Szkoły Podstawowej nr 11 im. Gen. D. Chłapowskiego z Poznania, Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Urszulanek z Poznania oraz Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie nr 66 z Poznania. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się wykład mgra Kacpra Murasa pt. „Uproszczenia i mity: prześwietlamy świat nauki”. Spotkanie uświetnił również pokaz doświadczeń chemicznych przygotowany przez Naukowe Koło Chemików UAM.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom Akademii Uczniowskiej „Chemia w domu”!