FUND_AKCJA: Wspieramy badania liczebności i rozmieszczenia ślimaka winniczka w Polsce

FUND_AKCJA: Wspieramy badania liczebności i rozmieszczenia ślimaka winniczka w Polsce

HELIX to program oceny liczebności i rozmieszczenia ślimaka winniczka na terenie Polski realizowany we współpracy z nauczycielami i uczniami szkół różnego szczebla. Jest to inicjatywa wspierająca badania przeprowadzane przez pracowników Zakładu Zoologii Ogólnej i Zbiorów Przyrodniczych Wydziału Biologii UAM. W ramach konkursu FUND_AKCJA wsparliśmy finansowo ten projekt.

Ślimak winniczek (Helix pomatia L.), największy przedstawiciel ślimaków lądowych, jest jedynym mięczakiem w naszym kraju pozyskiwanym w celach komercyjnych. Ustawa o ochronie przyrody nakłada na Regionalnych Konserwatorów Przyrody obowiązek corocznego określania limitu jego odłowów w każdym województwie.

Od 2009 roku prowadzona jest inwentaryzacja ślimaka winniczka w celu stworzenia naukowych podstaw szacowania wielkości jego populacji i tym samym prawidłowego określania limitu pozyskania tego mięczaka. Jednym z najtrudniejszych i najbardziej pracochłonnych etapów prowadzonych badań jest wyszukiwanie lokalnych populacji winniczka w terenie. Im więcej udaje się ich zlokalizować, tym precyzyjniejsze są uzyskane dane na temat jego zasobów (liczebność, struktura wiekowa, wagowa i wielkościowa populacji). Od pięciu lat w badania włączani są nauczyciele i uczniowie szkół różnego szczebla, którzy nadsyłają informacje o lokalizacji miejsc, gdzie spotykane są ślimaki winniczki w ich otoczeniu.

Dzięki wsparciu przez Fundację UAM V Ogólnopolskiej Internetowej Akcji Liczenia Populacji Ślimaka Winniczka przygotowana została nowa wersja aplikacji, umożliwiająca nauczycielom i uczniom przesyłanie raportów z prowadzonych badań. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu możliwe było również rozpoczęcie prac nad zwizualizowaniem dotychczas uzyskanych danych na temat rozmieszczenia lokalnych populacji ślimaka winniczka i włączeniem ich do komputerowej bazy danych.

Do tej pory w ramach tegorocznej edycji akcji zlokalizowanych zostało 270 stanowisk występowania winniczka, na których przeprowadzono liczenie okazów. Opisano 18989 osobników z podaniem wieku, rozmiarów i aktywności w 13 województwach objętych badaniem. Tegoroczna akcja liczenia ślimaka winniczka potrwa do końca grudnia 2017 roku.

Zachęcamy wszystkich nauczycieli i uczniów do włączenia się w tegoroczną akcję.

LIST DO NAUCZYCIELI OD KOORDYNATORA V OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI LICZENIA ŚLIMAKA WINNICZKA