Zapytanie ofertowe – wybrano ofertę

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Informujemy, że procedura zapytania ofertowego na przeprowadzanie badań biologicznej skuteczności induktorów odporności roślin o działaniu stymulującym rozwój rośliny w uprawie i ochronie roślin warzywnych (tj. sałata i pomidor) w ramach projektu LIDER pt. „Induktory odporności roślin o działaniu stymulującym wzrost jako innowacyjny produkt do zastosowania w rolnictwie” została zakończona. Wybrana została najkorzystniejsza oferta, którą złożył Instytut Ogrodnictwa Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach.

ZAŁĄCZNIKI:

Zawiadomienie o wyborze oferty