WYKŁAD UNIWERSYTECKI: Śmiertelne skutki błędów w muzyce

WYKŁAD UNIWERSYTECKI: Śmiertelne skutki błędów w muzyce

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja UAM oraz Centrum Kultury „Zamek” zapraszają na ósme spotkanie w ramach cyklu „Uniwersyteckich Wykładów na Zamku” poświęconego w tym roku problemowi błędu. Prelekcja odbędzie się 13 czerwca 2017 roku o godzinie 18.00 w Sali Kominkowej Centrum Kultury „Zamek”. Wykład wygłosi ks. prof. dr hab. Piotr Nawrot SVD z Wydziału Teologicznego, a jego tytuł brzmi:

Śmiertelne skutki błędów w muzyce

Opisy praktyki muzycznej z największych świątyń w Ameryce przed przybyciem Kolumba pokazują nam bogatą i zaawansowaną kulturę muzyczną owych społeczności; kulturę, która w wielu względach była odmienna od europejskiej, choć w niektórych aspektach ich zbieżność jest zaskakująca. Muzycy w wielkich świątyniach byli fachowcami, dobrze wyszkolonymi do nieskalanego wypełniania swego zawodu, świadomi swojej odpowiedzialności by ich muzyczne ofiary składane bóstwom były perfekcyjne i wolne od nawet najmniejszych zaniedbań, czy błędów. Źle zagrana nuta tak bardzo obrażała bóstwo, że aby uniknąć jego zemsty na całej społeczności muzyk mógł być skazany na śmierć. Chrześcijaństwo przyniosło z sobą do Nowego Świata inną muzykę, dało też miejsce, by choć niektóre dawne melodie zostały włączone do repertuaru muzyki sakralnej. Także w chrześcijaństwie muzycy zatrudnieni do uświetnienia kultu byli zawodowcami, świadomymi swej misji, która miała być sprawowana nieskalanie. Chociaż nie było groźby śmierci, jeśli artysta lub kopista popełniał błąd, świadomość, że misją tej muzyki był kult samego Boga i wyniesienie duszy ludzkiej ku Bogu, wymuszała na kompozytorach i artystach szczególną staranność, by uniknąć w spotkaniach modlitewnych czegokolwiek, co kojarzono ze strefą profanum i w ten sposób nie grzeszyć przeciw Bogu, ani też zawinić przeciw bliźniemu, którego źle dobrana, lub niepoprawnie wykonana muzyka rozpraszała zamiast skupiać i przemieniać na lepsze. Sankcja za zaniedbania nie odnosiła się już do sfery ciała, lecz duszy, która błąd odczytywała jako grzech. Chociaż rękopisy muzyczne nie są wolne od błędów, sporadyczne niedoskonałości, które można spotykać na tysiącach stron muzyki z misji i katedr w Ameryce, to jedynie zwyczajne lapsusy ludzkie, a nie skutek braku szkolenia lub beztroskiej postawy kopisty. Błąd i muzyka sakralna w Ameryce stanowi fundament to tegoż rozważania.

***

Ks. prof. dr hab. Piotr Nawrot SVD jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Teologicznym UAM, jest też m.in. dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Renesansowej i Barokowej w Ameryce  „Misiones de Chiquitos”,  dyrektorem Archiwum Misyjnego Indian Moxo w San Igancio de Moxos (Boliwia) oraz Archiwum Misyjnego Indian Guarayo w Urubicha (Boliwia).  Na macierzystym wydziale prowadzi  wykłady z muzyki religijnej i misjologii.  W swych badaniach skupia się na zagadnieniach ewangelizacji i kultury, transkrypcjach muzycznych dawnych manuskryptów, m.in. redukcji boliwijskich i paragwajskich. Autor monografii i artykułów w czołowych czasopismach międzynarodowych, edytor tekstów muzycznych.  Jest m.in. członkiem   niemieckiego Anthropos Institut  i Boliwijskiej Akademii Historii Kościoła. Wielokrotnie wyróżniany m.in. medalem  Królowej Izabeli Katolickiej, przyznanym przez króla Hiszpanii Juana Carlosa I za organizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Renesansu kj h n i Baroku Amerykańskiego „Misiones de Chiquitos” (2004), nagrodą im. Królowej Zofii przyznaną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Współpracy Królestwa Hiszpanii za osiągnięcia na polu zachowania i odbudowy dziedzictwa kulturowego  (2011).