30-lecie najbardziej innowacyjnej fundacji uniwersyteckiej

W tym trudnym, pandemicznym 2020 roku Fundacja UAM świętuje 30-lecie. Na początku lat 90. znaleźli się wizjonerzy, którzy postanowili stworzyć fundację inną niż wszystkie. Założycielem Fundacji był światowej klasy chemik z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, prof. Bogdan Marciniec. W rezultacie, w 1990 roku powstała Fundacja a w 1995 r., właśnie w Poznaniu, powstał pierwszy polski park naukowo-technologiczny. Fundusz założycielski opiewał na zawrotną sumę 2 135 000 000 zł. Ale to było przed denominacją i obecnie stanowi jedynie 213 500  zł.

Dlaczego Fundacja UAM jest inna od wszystkich?

  • Fundacja UAM należy do najstarszych fundacji uniwersyteckich w Polsce.
  • Nie ma w Polsce fundacji przy Uniwersytecie o takiej aktywności, podejmującą działalność gospodarczą w takim wymiarze (roczne przychody na poziomie 30 mln zł).
  • W jej strukturach działa pierwszy, najbardziej prestiżowy polski park technologiczny (Poznański Park Naukowo-Technologiczny, PPNT).
  • Poprzez PPNT Fundacja z powodzeniem prowadzi działalność gospodarczą, z której wypracowane środki przeznacza na wsparcie Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
  • Nie ma innej uczelnianej fundacji, która sama prowadzi badania naukowe i na dodatek ma status jednostki naukowej.

Z czego założyciele FUAM i zarządzający PPNT są dumni po 30 latach działalności? Poniżej kilka wybranych, wymiernych sukcesów.

  • Wypracowana niezależność finansowa od środków budżetowych. Dowodem tego jest skala i rentowność prowadzonej działalności gospodarczej, rozmach działalności projektowej i niespotykany w przypadku innych fundacji zakres inicjatyw statutowych na rzecz Uniwersytetu im. A, Mickiewicza w Poznaniu.
  • Udana współpraca biznesowa Fundacji i Uczelni, polegająca na wspólnym prowadzeniu Poznańskiego Laboratorium Radiowęglowego.
  • Kwota ponad 1,5 mln zł rocznie przekazywana na programy stypendialne oraz innego rodzaju wsparcie UAM.
  • Współorganizacja ponad 100 wydarzeń popularyzacyjnych naukę i kulturę (Wykłady Uniwersyteckie na Zamku, Poznański Festiwal Nauki i Sztuki).

Inne urodziny

Obecna sytuacja epidemiczna uniemożliwia świętowanie jubileuszu FUAM w tradycyjnej formie.  Nieustannie staramy się jednak podkreślać, że rok 2020 jest bardzo ważny i wyjątkowy dla Fundacji UAM oraz wszystkich osób z nią związanych. Wierzymy, że doświadczenie zabrane na bazie różnych okoliczności oraz odwaga do poszukiwania nowych rozwiązań bez wątpienia stanowią o sile Fundacji, zwłaszcza w obecnych realiach. Zebrany przez 30 lat kapitał będzie niezwykle pomocny w najbliższym czasie i ułatwi zarówno FUAM, jak i naszym klientom i partnerom, z którymi współpracujemy, odnalezienie się w tym trudnym dla całego świata momencie.

Co dalej?

Od początku swojego istnienia Fundacja współpracuje z rodziną Kulczyków, obecnie z Kulczyk Foundation w ramach jednego z funduszy stypendialnych. Niewątpliwie szansą dla Fundacji UAM jest poszukiwanie kolejnych partnerów w postaci fundacji korporacyjnej, działającej w obszarze rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności lub edukacji. Z uwagi na bardzo szeroki zakres działalności FUAM i PPNT, potencjał do takiej współpracy jest bardzo duży, np. w zakresie wspierania utalentowanych studentów i doktorantów.

Zarząd Fundacji we wrześniu przedyskutował perspektywy współpracy z nowymi Władzami Rektorskimi UAM. W dyskusji JM Rektor oraz Prorektorzy wskazali, iż mile widzianym obszarem do współpracy byłaby oferta skierowana dla przedstawicieli nauk humanistycznych. Ponadto Fundacja jest postrzegana jako instytucja wspierająca i pobudzająca interdyscyplinarne projekty, komercjalizację wiedzy, przedsiębiorczość i ten kierunek rozwoju powinien być kontynuowany.