2 października rusza 15. edycja programu stypendialnego Fundacji UAM dla Doktorantów!
2 października rusza 15. edycja programu stypendialnego Fundacji UAM dla Doktorantów!

Program stypendialny Fundacji UAM adresowany jest do doktorantów wszystkich Wydziałów i Szkół Doktorskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którzy prowadzą badania z myślą o ich praktycznym zastosowaniu, w duchu zrównoważonego rozwoju. Stanowi formę wyróżnienia i nagrody dla najwybitniejszych doktorantów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu osiągają najlepsze rezultaty.

Proces rekrutacyjny, tak jak w roku poprzednim,  składa się z dwóch etapów. W I etapie oceniane są osiągnięcia naukowe Kandydatów. W II etapie 20-u Finalistów zaprezentuje przed Kapitułą Konkursu praktyczny wymiar swoich badań.

Stawiamy na innowacyjność i przełomowość prowadzonych badań, które wnoszą realną zmianę i odpowiadają na aktualne wyzwanie społeczne, gospodarcze, czy biznesowe.

10 Laureatów otrzyma stypendium o łącznej wysokości 20 tys. zł.

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zapoznanie się z REGULAMINEM i wypełnienie jednego z poniższych formularzy aplikacyjnych.

Formularz dla Uczestników Szkół Doktorskich

Formularz dla Uczestników Studiów Doktoranckich

Na zgłoszenia czekamy do 16 października 2023 roku!

Pytania dotyczące Konkursu prosimy kierować na adres: stypendia@ppnt.poznan.pl.