O nas

Fundacja UAM

Fundacja UAM została założona z inicjatywy ówczesnego Rektora UAM, prof. dr hab. Bogdana Marcińca, w oparciu o Akt Zawiązania Fundacji, podpisany przez Fundatorów, przedstawicieli instytucji finansowych i gospodarczych oraz Urząd Wojewódzki, 19 września 1990 roku. 8 listopada 1991 r. Fundacja UAM została wpisana do Rejestru Fundacji w Sądzie Rejonowym dla m. Warszawy. Ponad 25-letnia działalność potwierdziła, że Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i działający w jej strukturze organizacyjnej Poznański Park Naukowo-Technologiczny to instytucja nastawiona na twórcze łączenie nauki z gospodarką poprzez m.in. rozwój nowych technologii, specjalistycznych usług badawczych, transfer technologii oraz inicjatywy wspierające innowacyjność regionu.

Cele statutowe (wg Statutu z grudnia 2016 r.)

 • Upowszechnianie

  w kraju lub za granicą osiągnięć naukowo-badawczych, dydaktycznych lub organizacyjnych UAM lub Fundacji UAM

 • Wspieranie

  finansowe lub organizacyjne UAM w działalności naukowo-badawczej,  dydaktycznej, kulturalnej lub sportowej

 • Pomoc

  finansowa i organizacyjna w działaniach inwestycyjnych UAM

 • Prowadzenie

  działalności naukowo-badawczej

 • Kształtowanie

  postaw pro przedsiębiorczych i proinnowacyjnych studentów, doktorantów lub pracowników nauki miasta Poznania lub regionu

 • Wspieranie

  przedsiębiorstw lub jednostek naukowych w transferze technologii, innowacji lub w komercjalizacji wyników prac badawczych

 • Działalność

  na rzecz popularyzowania w środowisku lokalnym nauki lub przedsiębiorczości

Zarząd (kadencja 2015-2017)

Prof. UAM dr hab. Jacek Guliński

Prezes Zarządu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Hanna Szafrańska

Członek Zarządu i Dyrektor Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Prof. dr hab. Hieronim Maciejewski

Członek Zarządu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Zastępca Dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Ewa Kocińska

Członek Zarządu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Zastępca Dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

Rada Nadzorcza (kadencja 2013 – 2017)

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

Rektor UAM
Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji UAM

Piotr Kuśnierek

Regionalny Oddział Detaliczny PKO BP S.A. w Poznaniu
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Fundacji UAM

Prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz

Wydział Prawa i Administracji UAM
Sekretarz Rady Nadzorczej Fundacji UAM

Prof. dr hab. Andrzej Dobek

Wydział Fizyki UAM
Członek Rady Nadzorczej Fundacji UAM

Prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz

Wydział Historyczny UAM
Członek Rady Nadzorczej Fundacji UAM

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

Wydział Chemii UAM
Członek Rady Nadzorczej Fundacji UAM

Prof. dr hab. Grzegorz Schroeder

Wydział Chemii UAM
Członek Rady Nadzorczej Fundacji UAM

Przemysław Trawa

Prezes Zarządu MTP Sp. z o.o.
Członek Rady Nadzorczej Fundacji UAM

Fundatorzy (lub ich prawni następcy)

Wielkopolska Voivodship Office in Poznan

Bank Zachodni WBK S.A.

Powszechna Kasa Oszczędności BP S.A.

Stomil – Poznań S.A.

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

Cembrit Production S.A.

Glaxo SmithKline Pharmaceuticals S.A.

Luvena S.A. 

Nivea Polska sp. z o.o.

Historia