Konkurs FUND_AKCJA

Ciekawe projekty

W ramach działalności statutowej Fundacji UAM, od lat wspieramy przedstawicieli środowiska akademickiego w realizacji ciekawych projektów dydaktycznych, czy popularyzujących naukę lub przedsiębiorczość. Promujemy pomysły, zbieżne z celami statutowymi Fundacji UAM, tj. w szczególności służące upowszechnianiu osiągnięć naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych UAM. Wspieramy także inicjatywy z dziedziny kultury i sportu.

Nabór wniosków

Od 2017 roku nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem formularza udostępnianego w ogłoszeniu o naborze wniosków. Nabór wniosków ogłaszany jest co najmniej raz w roku (do końca I kwartału danego roku) na stronie internetowej Fundacji UAM, w zakładce Aktualności. Fundacja UAM wspiera inicjatywy uzupełniające proces badawczy i dydaktyczny (publikacje, konferencje, warsztaty) i działania promujące efekty tego procesu, popularyzujące osiągnięcia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz wspierające działalność kół naukowych, stowarzyszeń, klubów etc., pracujących na rzecz relacji UAM z otoczeniem społecznym w obszarze nauki, kultury i sportu. UWAGA! Fundacja NIE finansuje projektów badawczych ani inwestycji w aparaturę.

Nabór do drugiej edycji konkursu FUND_AKCJA został zakończony. Zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach.