Stypendia dla studentów UAM – sportowców

O programie

Od początku istnienia programu stypendialnego tj. od 2008 roku Fundacja UAM wsparła utalentowanych sportowców UAM na łączną kwotę blisko 400 tys. zł.

Kto może uzyskać wsparcie?

Program stypendialny przeznaczony jest dla studentów UAM, uprawiających wyczynowo sport w ramach Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego UAM i reprezentujących Uniwersytet we współzawodnictwie sportowym na arenie międzynarodowej, krajowej lub akademickiej.

Proces przyznawania stypendium

Rekrutacja do programu ogłaszana jest na stronie internetowej Fundacji UAM w zakładce Aktualności nie później niż do 31 marca. Aby zgłosić się do programu stypendialnego należy wypełnić formularz elektroniczny. Oprócz danych osobowych oraz podstawowych informacji o sportowcu, formularz zawiera również pytania dotyczące zdobytych osiągnięć. Każda pozycja dodawana w poszczególnych kategoriach (m.in. medal Mistrzostw Polski seniorek/ów, medal lub udział w Uniwersjadzie czy Akademickich Mistrzostwach Świata lub Europy) jest odpowiednio punktowana. Trzeba jednak pamiętać o dołączeniu do formularza skanów dokumentów poświadczających osiągnięcia, a także status sportowca (m.in. zaświadczenie potwierdzające członkostwo w Klubie, zaświadczenie Klubu o sukcesach sportowych, czy opinia trenera bądź opiekuna sekcji sportowej Klubu). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wnioskodawców rekrutacja do programu stypendialnego odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Po zebraniu wszystkich zgłoszeń Rada Funduszu Sportowego rozpatruje wnioski i wyłania laureatów. Stypendium jest wypłacane jednorazowo w terminie do 30 czerwca.

Wszystkich zainteresowanych programem stypendialnym zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem przyznawania stypendiów sportowych.

Więcej informacji:

Magdalena Strzelewicz
tel. 61 622 69 26
e-mail: magdalena.strzelewicz@ppnt.poznan.pl