Księgarnie

Fundacja UAM

Fundacja UAM od samego początku swojego istnienia zaangażowała się w szeroko pojętą działalność księgarską. Obecnie prowadzimy dziewięć księgarni, rozlokowanych na terenie poszczególnych Wydziałów Uniwersytetu om Adama Mickiewicza w Poznaniu, zgodnych z ich profilem naukowym. Księgarnie cieszą się zainteresowaniem zarówno wśród kadry akademickiej, jak i wśród studentów, spełniając pomocniczą funkcję w uczelnianym cyklu dydaktycznym. Od 2016 roku jedna z księgarni została ulokowana na terenie Fundacji UAM Stała współpraca księgarzy z Wydziałami Uniwersytetu umożliwia dostosowanie księgozbiorów do bieżących potrzeb całego środowiska akademickiego, w szczególności pracowników naukowych i studentów.

Adresy

Księgarnia Uniwersytecka Fundacji UAM w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym

ul. Rubież 46, bud. C1, Poznań
tel. 600 940 087, 61 622 69 10
e-mail: ksiegarnia@ppnt.poznan.pl

Księgarnia Uniwersytecka „Lex Novum” na Wydziale Prawa i Administracji
Al. Niepodległości 53, Poznań
tel. 604 204 984
e-mail: wpia@ksiegarnia-uam.pl

Księgarnia Uniwersytecka Fundacji UAM w Collegium Biologicum
ul. Umultowska 89, Poznań
tel. 61 829 55 59,
e-mail: jerzolej@amu.edu.pl
e-mail: biologia@ksiegarnia-uam.pl

Koordynator ds. Księgarń
Krzysztof Taśner, tel. 604 217 992
krzysztof.tasner@ppnt.poznan.pl