Stypendia dla studentów UAM – sportowców

O programie

Od początku istnienia programu stypendialnego tj. od 2008 roku Fundacja UAM wsparła utalentowanych sportowców UAM na łączną kwotę blisko 400 tys. zł.

Kto może uzyskać wsparcie?

Program stypendialny przeznaczony jest dla studentów UAM, uprawiających wyczynowo sport w ramach Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i reprezentujących Uniwersytet w rozgrywkach akademickich, krajowych oraz międzynarodowych. Podstawowym kryterium przyznania stypendium są osiągnięcia sportowe oraz zaangażowanie w działalność sportową na rzecz Uniwersytetu.

Proces przyznawania stypendium

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do Dyrekcji Szkoły Wychowania Fizycznego i Sportu UAM, która wybiera najlepszych, najbardziej utytułowanych sportowców i rekomenduje ich do przyznania stypendium. Fundacja UAM na początku roku kalendarzowego ustala budżet na stypendia sportowe w danym roku i rozdysponowuje fundusz stypendialny wskazanym przez SWFiS UAM studentom.

Więcej informacji:

Katarzyna Prętnicka

tel. 618279719 e-mail:

katarzyna.pretnicka@ppnt.poznan.pl