Stypendia dla doktorantów UAM

O programie

Każdego roku do programu zgłasza się ponad 100 osób, a stypendium otrzymuje kilkanaście z nich. Stypendium w wysokości 1500 zł wypłacane jest co miesiąc przez cały rok akademicki. Od początku istnienia programu stypendialnego Fundacja UAM wsparła już blisko 140 młodych naukowców na łączną kwotę prawie 1 850 000 zł.

Kto może uzyskać wsparcie?

Program stypendialny przeznaczony jest dla doktorantów reprezentujących poszczególne wydziały Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W każdym roku akademickim począwszy od roku 2008/2009 wsparcie finansowe otrzymuje kilkunastu uzdolnionych doktorantów wyłonionych na podstawie kryteriów, które pokazują stopień zaangażowania w rozwój nauki, nowatorstwo metod i kierunków badań, a także ich aplikacyjny charakter.

Proces przyznawania stypendium

Proces rekrutacyjny rozpoczyna się 15 września i trwa do 10 października. Aby zgłosić się do programu stypendialnego należy wypełnić formularz elektroniczny dostępny na stronie fundacja.ppnt.poznan.pl. Oprócz danych osobowych oraz podstawowych informacji o doktoracie – tytuł pracy, zakres badawczy, kierunek studiów i wydział, formularz zawiera również pytania dotyczące prowadzonej działalności naukowej. Każda pozycja dodawana przez doktoranta w poszczególnych kategoriach (m.in. referat na konferencji krajowej i zagranicznej, artykuły naukowe, udział w grancie badawczym) jest odpowiednio punktowana. Trzeba jednak pamiętać o dołączeniu do formularza skanu dokumentu poświadczającego poszczególne osiągnięcia (np. program konferencji z nazwiskiem i tytułem wystąpienia doktoranta). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom doktorantów, rekrutacja do programu stypendialnego odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Po zebraniu wszystkich zgłoszeń Rada Funduszu rozpatruje wnioski i wyłania najlepszych doktorantów. Ważne kryterium przy rozpatrywaniu wniosków stanowi również ranking tworzony przez dziekanów poszczególnych wydziałów.

Wszystkich zainteresowanych programem stypendialnym zachęcamy do zapoznania się z Zasadami przyznawania stypendiów naukowych Fundacji UAM oraz Wyjaśnieniami do kryteriów oceny wniosków.

Więcej informacji:

Agnieszka Mika
tel. 618279764
e-mail: agnieszka.mika@ppnt.poznan.pl