Popularyzacja nauki i sztuki

Laboratorium Wyobraźni – pierwsze centrum popularyzacji nauki w Poznaniu

Piknik z Wyobraźnią – największa impreza plenerowa

Wykłady Uniwersyteckie na Zamku

Festiwal Nauki i Sztuki

Stoisko na Festynach Rodzinnych UAM

Inne wydarzenia popularyzatorskie

Wieczory muzyczne w Teatrze Wielkim

Festiwal Verba Sacra

Inne inicjatywy