Działalność naukowo-badawcza

Projekty badawcze

Działający w strukturach Fundacji Poznański Park Naukowo-Technologiczny, jako jedyny park naukowo-technologiczny w Polsce, posiada status jednostki naukowej. Dzięki wysokiej jakości prowadzonej działalności naukowo-badawczej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało nam w 2002 roku kategorię naukową „B”. Dalszy rozwój na tym polu oraz udział w licznych projektach badawczych zaowocował z kolei podniesieniem rankingu i przyznaniem kategorii „A” w 2017 r. Ponadto, dzięki zaawansowanej infrastrukturze i wykwalifikowanym specjalistom wspieramy naszych klientów w pracach badawczo-rozwojowych na każdym etapie, z zakresu m. in. biotechnologii, chemii, fotowoltaiki, genetyki, bioremedacji czy procesów w nadkrytycznym CO2.

Dorobek naukowy Fundacji UAM

Więcej o projektach badawczych znajdziesz tu:

Laboratoria badawcze

Inkubator Technologii Chemicznych

Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe

Laboratorium Nadkrytycznego CO2

Laboratorium Optymalizacji Procesów Chemicznych

Waste Klaster

Centrum Optyki i Optometrii

Centrum Biotechnologii

Laboratorium Genomowe

Poznańskie Laboratorium Izotopowe

Centrum Analiz Przestrzennych i Społeczno-Ekonomicznych